top of page

Ulaşım Planlama & Modelleme

Kentsel Ulaşım Planlaması; kentlerde ulaşım sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ya da sorunların giderilmesi için, belirli kısıtlar altında hedef ve amaçlara en uygun (optimum) çözümü sağlayan yapısal ve işletme çözümlerinin, mekan ve zaman içindeki düzenlenmesi işidir.

Her kentin kendine özgü ulaşım problemleri bulunmakta ve bunlara uygun çözümler gerekmektedir.  

Bu kapsamda firmamız kentsel ulaşım planlama hizmetleri sunmaktadır. 

  • Ulaşım Master Planları

  • Bisiklet Master Planları 

  • Lojistik Master Planları

  • Demiryolu Ana Planları

  • Toplu Taşıma Ana Planları

  • Otopark Master Planları 

  • Yaya Master Planları

  • Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planları

bottom of page