top of page

Verimlilik Analizleri

Verimlilik, kurumsal her yapının analiz önem verdiği ve işletmelerin ve kurumsal yapıların temel stratejileridir. Üretim ve hizmet planı, var olan değerler, çalışan becerileri ve aktif iş başarılarının totalini oluşturur. Kurumlaşma / kurumsallaştırma veya kurumsal kimliğini tamamlamış firmaların, üretim, sermaye ve piyasa hacmini, kapasitesini artırmak amacıyla sistem değerlendirmesi yapılır. Profesyonel değerlendirme metodu ile verimlilik analizi sektörel başarı için gerekliliktir. Prodüktive manasına gelen verimlilik, çeşitli hesaplama yöntemleri ile rekabetçi ortam ve marka yükselişi için gerçekleştirilen bir projedir.

  • Fizibilite Etütleri

  • Sistem Tasarımları

  • Güzergah ve Ulaşım Etütleri

  • Raylı Sistem Ağ Simülasyonları

  • İstasyon Acil Durum Simülasyonları

bottom of page